Norid

Norid AS er registerenheten for de norske landkodetoppdomenene .no, .sj og .bv. Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domenenavn skjer etter privatrettslige regler. Norid er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. I 2020 ble det vedtatt at eierskapet til Norid skulle overføres fra Uninett AS som sorterer under Kunnskapsdepartementet, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for området elektronisk kommunikasjon i Norge.

For landkodetoppdomener er det gjeldende prinsippet at retningslinjer og vilkår fastsettes i det enkelte land. Norid fastsetter tildelingsregler innenfor rammen av domeneforskriften, og sørger for at de dekker  behovene i det norske samfunnet. Selskapet behandler søknader om domenenavn og opprettholder et register over bruksrett til de ulike domenenavnene. Tildeling av domenenavn skjer på privatrettslig grunnlag.

Norid driver navnetjenesten for .no-domenet. Tjenesten er en del av den grunnleggende internettinfrastrukturen, og er nødvendig for at de tildelte domenenavnene skal virke rent teknisk. Denne tjenesten er en sentral del av den grunnleggende internettinfrastrukturen i Norge, og har dermed spesielt høye krav til tilgjengelighet. Navnetjenesten for .no-domenet har ikke vært utilgjengelig siden toppdomenet ble tatt i bruk for mer enn 30 år siden.

Norid driver en viktig del av norsk internettinfrastruktur. Selskapet er brukerfinansiert, med vedtekter som sikrer at virksomhetens eventuelle overskudd gagner det norske internettsamfunnet og sluttbrukerne i Norge.

 

Nettside: https://www.norid.no/no/