Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA)

DOGA skal fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur i næringslivet og samfunnet ellers.

Fra 1. januar 2022 ble oppfølgingsansvaret for DOGA overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til KDD, sammen med størstedelen av det samlede, statlige tilskuddet. KDDs tilskudd skal legge til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom innovasjon i offentlig sektor og næringslivet, og utvikling av attraktive og innovative småbyer og tettsteder.

Tilskuddsbrevet til Design og arkitektur Norge (DOGA)

www.doga.no