Klarspråksjuryen

Statens klarspråkpris går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum. Prisen ble opprettet i 2009 og deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klarspråksprisen omfatter:

  • hovedpris for staten
  • hovedpris for kommuner og fylkeskommuner '
  • temapris(er) for utvalgte tema - kan gis til alle forvaltningsnivåer
  • utmerkelsen «Årets trekkhund» - kan gis til en person fra alle forvaltningsnivåer

En jury oppnevnt av KMD avgjør hvert år hvem som vinner prisene.

Klarspråksarbeidet i forvaltningen skal være langsiktig og systematisk. Derfor skal juryen legge vekt på

  • hvordan klarspråksarbeidet er organisert og forankret, og at det involverer store deler av virksomheten
  • hvordan språkarbeidet er koblet til øvrige arbeidsprosesser, og hvilke konkrete tiltak som er gjennomført
  • hvilke konkrete resultater som kan dokumenteres (for eksempel ved evaluering, brukertesting, målinger eller lignende)

Språkrådet og Difi er sekretariat for juryen. Kommunesektorens organisasjon KS bidrar til sekretariatsarbeidet i forbindelse med prisen for kommuner og fylkeskommuner.

Om Klarspråksjuryen

Opprettet: 2009

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo

Eget nettsted: https://www.sprakradet.no/klarsprak/om-klarsprak/klarspraksprisane/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Statens klarspråkspris skal belønne godt og klart språk i offentlig forvaltning. Prisen skal tildeles kommuner og statsorganer som har gjort en ekstraordinær innsats for å forbedre den skriftlige kommunikasjonen med innbyggerne. Språkinnsatsen skal gjelde både bokmål og nynorsk.

Full mandattekst Klarspråksjuryen

Aktive medlemmer (pr. 05.01.2022)

  • Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (leder)
  • Kristin Høie Walstad (medlem)