Årsregnskapet 2017

Årsregnskap for Klima- og miljødepartementet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“Bestemmelsene". Årsregnskapet er i henhold til krav i Bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og tilleggskrav fastsatt av oss selv.

Årsregnskapet 2017 (pdf)

Riksrevisjonens beretning (pdf)

Til toppen