Polar- og nordområdeseksjonen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Internasjonalt miljøvernsamarbeid under Arktisk Råd, i Barentsregionen og Antarktis. Bilateralt miljøvernsamarbeid med Russland. Koordinering av MDs arbeid med nordområdepolitikken. Miljøvernlovgivning og forvaltning av naturmiljøet på Svalbard.

Internasjonalt miljøvernsamarbeid under Arktisk Råd, i Barentsregionen og Antarktis.

Bilateralt miljøvernsamarbeid med Russland.

Koordinering av MDs arbeid med nordområdepolitikken.

Miljøvernlovgivning og forvaltning av naturmiljøet på Svalbard.

Polarforskning.

Etatsstyring av Norsk polarinstitutt, og miljøvernarbeidet hos Sysselmannen på Svalbard.

Saker angående Framsenteret og polarforskning.

Samarbeidet under miljøkomiteen i ECE med Environment for Europe prosessen.