Avdelingsdirektør Tore Ising

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

E-post: tore.ising@kld.dep.no
Telefon: 22 24 59 96