EØS- og handelsseksjonen

Ansvar for miljøaspekter i EØS-og nordisk samarbeid handels- og investeringsavtaler, bilateralt og mulitilateralt.

Hovedansvar for Klima- og miljødepartementets oppfølgning av EØS-avtalen, herunder  Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker, beslutningsprosessen i EØS, gjennomføring og overholdelse av EØS-avtalen, samt EØS-midlene.

Ansvar for miljøaspekter i handels- og investeringsavtaler, bilateralt og mulitilateralt.

Arbeidet med miljøsaker i Nordisk ministerråd.

Bærekraftig produksjon og forbruk, herunder miljømerking og miljøkrav i offentlige anskaffelser. 

Miljøinformasjonsloven og Århuskonvensjonen.

Koordinering av arbeidet med tverrgående miljøfolkerettslige problemstillinger.

Til toppen