Næringsseksjonen

Seksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier, farlig avfall og langtransportert luftforurensning.

Seksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og langtransportert luftforurensning.

Seksjonen har spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter.

Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra f.eks industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge og miljøteknologi.

Arbeidsoppgavene er i stor grad knyttet til utvikling av juridiske og økonomiske virkemidler.

Seksjonen deltar i ulike internasjonale fora på sine ansvarsområder, herunder EU og ulike FN-organisasjoner.

Til toppen