Avdelingsdirektør Pål Spillum

E-post: pal.spillum@kld.dep.no
Telefon: 22 24 59 22