Ekspedisjonssjef Hæge Andenæs

Portrett

E-post: hege.andenas@kld.dep.no
Telefon: 22 24 58 10
Mobil: 971 14 148

Leder for Hav- og forurensningsavdelingen