Avdelingsdirektør Nina Christine Rør

E-post: nina.christine.ror@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 65