Ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud

Ingvild Andreassen Sæverud

E-post: ingvild.andreassen.saeverud@kld.dep.no
Telefon: 22 24 58 79
Mobil: 415 50 491