Underdirektør Wenche Hokholt Olafsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

E-post: wenche.olafsen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 60 62