Spesialutsending for klima- og skoginitiativet Per Fredrik Ilsaas Pharo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

E-post: per-fredrik-ilsaas.pharo@kld.dep.no
Telefon: 22 24 58 43