Forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene Henrik Hallgrim Eriksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

E-post: Henrik-Hallgrim.Eriksen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 58 81