Transport- og lokalmiljøseksjonen

Seksjonen har overordnet ansvar for politikkutvikling som bidrar til reduserte utslipp fra transportsektoren. Herunder økt bruk av miljøvennlig transportmidler og renere kjøretøy, samt arbeidet med drivstoffkvalitet og fornybardirektivet. Videre har seksjonen ansvar for arbeid med klima og energi i kommunene og nasjonalt arbeid med klimatilpasning. Seksjonen har også overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokalluft og støy.

Seksjonen har overordnet ansvar for politikkutvikling som bidrar til reduserte utslipp fra transportsektoren. Herunder økt bruk av miljøvennlig transportmidler og renere kjøretøy, samt arbeidet med drivstoffkvalitet og fornybardirektivet.

Videre har seksjonen ansvar for arbeid med klima og energi i kommunene og nasjonalt arbeid med klimatilpasning.

Seksjonen har også overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokalluft og støy.

Til toppen