Kommunikasjonssjef Jon Berg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

E-post: jon.berg@kld.dep.no
Telefon: 905 69 495

Pressekontakt