Kulturmiljø- og polaravdelingen

Fung. ekspedisjonssjef Aud Ingvild Slettemoen

Fung. ekspedisjonssjef Aud Ingvild Slettemoen

Fungernede ekspedisjonssjef Aud Ingvild Slettemoen.

E-post: Aud-Ingvild.Slettemoen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 60 73

Leder for Kulturmiljø- og polaravdelingen