Kunnskaps- og globalseksjonen

Seksjonen koordinerer og leder arbeidet med kunnskap, forskning og høyere utdanning for hele departementet. I tillegg arbeider seksjonen med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid og koordinerer flere deler av departementets internasjonale arbeid.
Til toppen