Departementskonstituert avdelingsdirektør Ingeborg Morsk-Knutsen

E-post: ingeborg.mork-knutsen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 83