Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen

Seksjonen har ansvaret for sammenhengen mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet, OECD-samarbeid, miljøavgifter, nasjonalt og internasjonalt (EØS og UNECE) arbeid med konsekvensutredninger, generell naturmangfoldpolitikk, naturmangfoldloven, plansaker og saker om utbygging av fornybar energi.
  • Sammenhengen mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet
  • OECD-samarbeid
  • Miljøavgifter
  • Nasjonalt og internasjonalt (EØS og UNECE) arbeid med konsekvensutredninger
  • Generell naturmangfoldpolitikk
  • Naturmangfoldloven
  • Plansaker
  • Saker om utbygging av fornybar energi
Til toppen