Avdelingsdirektør Lindis Nerbø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

E-post: lindis.nerbo@kld.dep.no
Telefon: 22 24 60 48