Avdelingsdirektør Ståle Tangestuen

E-post: Stale.Tangestuen@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 20