Personal- og organisasjonsseksjonen

Seksjonen har ansvar for intern strategiutvikling og gjennomføring på områdene lønn, ledelse, kompetanse, rekruttering, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, oppfølging av lønnsbudsjett m.m., samt koordinering av personalpolitiske spørsmål for underliggende etater. Arkivenheten har ansvar for informasjons- og dokumentforvaltning inkludert brukerstøtte i departementets elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem Websak.
Til toppen