Personal- og organisasjonsseksjonen

Utvikling og gjennomføring av departementets personalpolitikk, kompetanse- og organisasjonsutvikling, personalforvaltning samt koordinering av personalpolitiske oppgaver og spørsmål for underliggende etater. Arkiv og elektronisk saksbehandling.

Utvikling og gjennomføring av departementets personalpolitikk, kompetanse- og organisasjonsutvikling, personalforvaltning samt koordinering av personalpolitiske oppgaver og spørsmål for underliggende etater. Arkiv og elektronisk saksbehandling.

Til toppen