Økonomi- og styringsseksjonen

Utvikling og drift av styringssystemene.Samordning og utvikling av miljøvernforvaltningens budsjett- og regnskapsarbeid. Tilleggsbevilgninger og omdisponeringssaker. Forklaringer til statsregnskapet og andre revisjonssaker. Virksomhetsplanlegging og resultatkontroll. Forsikringer.

Utvikling og drift av styringssystemene.

Samordning og utvikling av miljøvernforvaltningens budsjett- og regnskapsarbeid.

Tilleggsbevilgninger og omdisponeringssaker.

Forklaringer til statsregnskapet og andre revisjonssaker.

Virksomhetsplanlegging og resultatkontroll.

Forsikringer.

Til toppen