Ekspedisjonssjef Torgeir Strøm

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

E-post: torgeir.strom@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 13
Mobil: 911 88 811

Leder for Organisasjonsavdelingen