Bilder av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn