Bilder av klima- og miljøministeren

Bildene kan benyttes fritt av pressen ved kreditering av fotograf. Alle foto: Bjørn Stuedal.

Flere bilder av statråden og fra klima- og miljødepartementet finnes på Flickr.