Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp)

Aleksander Øren Heen er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 03

Født: 1989
Tiltrådte: 22.10.2021

Statssekretær for klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Yrkeserfaring:

Eg har sidan fylkestingsvalet i 2019 vore gruppeleiar i Vestland SP. Sidan 2019 har eg vore dagleg leiar i Lærdal Næringsutvikling AS og i Øyraplassen 14 AS.

Dei siste 10 åra har eg og vore sjølvstendig næringsdrivande som byggmeister, men med varierande oppdragsmengde grunna folkevalde verv.

Frå 2016 til 2019 var eg politisk rådgjevar for Senterpartiet si Stortingsgruppe, transport og kommunikasjon.

Før det var eg prosjektkoordinator for Lærdal Næringsutvikling og byggeleiar i Hedalm Anebyhus.

Eg har og jobba som tømrar,  landbruksavløysar og som beiteoppsyn.

Utdanning

Eg fekk meisterbrev som bygg-/tømrarmeister i 2014.

Før det tok eg tok fagskolen i Oslo, avdeling bygg, byggingeniør/byggteknikar, og sveinebrev i tømrarfaget.

Verv

Eg har vore vararepresentant til Stortinget sidan 2013.

Dei siste åra har eg vore medlem i fylkesutvalet og fylkestinget i Vestland, og medlem Årdal kommunestyre. Eg har leia Årdal Senterparti sidan 2013.

Eg var gruppeleiar for Senterpartiet si fylkestingsgruppe i Vestland og styremedlem i Hordaland SP og i Sogn og Fjordane SP sidan 2019.

Eg har tidlegare vore styremedlem for Senterpartiets stortingsgruppe og medlem i Senterpartiets programkomite        

Eg har sidan 2019 vore leiar i Årdal Fjellstyre og i Vestlandsforsking. Sidan 2016 har eg leia Rovviltnemnda i region 1.

Eg har også vore medlem i stamvegutvalet E16 og i styret i Årdal Energi Holding AS

Eg vart tidlegare medlem i Jotunheimen nasjonalparkstyre, Hallingskarvet nasjonalparkstyre og Årdal Fjellstyre.