Statssekretær Atle Hamar (V)

Adresse: Kongensgate 20, Postboks 8013 Dep , 0030 Oslo
E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 02

Tiltrådte: 17. januar 2018

Yrkespraksis:

Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet                               01.08.00-17.01.18

Statssekretær i Justis- og Politidepartementet                 19.03.99-17.03.00

Politisk rådgjevar i Justis- og Politidepartementet         15.03.99-19.03.99

Politisk rådgjevar i Samferdselsdepartementet               20.10.97-15.03.99

Distriktsarbeidssjef, Arbeidskontoret i Førde                 14.07.92-20.10.97

Organisasjonskonsulent, Fylkeslandsbrukskontoret

i Sogn og Fjordane                                                              01.08.90-13.07.92

Prosjektsekretær i Kirkens Bymisjon, Oslo                     01.01.90-15.04.90

Politisk sekretær i Venstres Hovedorganisasjon              01.10.87-31.12.89

Leiar i Norges Unge Venstre                                              01.10.88-01.10.90

Journalist i avisa Firda                                                       18.08.86-30.09.87

Freelance /sommarvikar NRK Sogn og Fjordane          18.06.84-16.08.86

 

Utdanning:

Allmenlærareksamen/adjunktgrad Sogndal Lærarhøgskule                1986

Mellomfagstillegg historie Sogn og Fjordane Distriktshøgskule            1984

Grunnfag samfunnsfag, Sogn og Fjordane Distriktshøgskule                1983

Eksamen artium, Førde Gymnas                                                              1982   

Diverse kurs innan leiarutvikling i Arbeidsmarknadsetaten                 1992-97

 

Til toppen