Statssekretær Lars Andreas Lunde (H)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

E-post: postmottak@kld.dep.no
Telefon: 22 24 57 02

Født: 1963
Sivilstatus: Gift

Utdannelse

Arbeidserfaring

Politiske verv