Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekspertråd for økologisk tilstand

Ekspertråd som avleverte sin rapport 22. juni 2017.

Ekspertrådet avleverte rapporten "Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand" 22.06.2017.

Rådet skulle lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. Dette var en oppfølging av stortingsmeldingen Natur for livet.

Klima- og miljødepartementets Ekspertråd for økologisk tilstand bestod av:

  • Signe Nybø (leder)
  • Erik Framstad
  • Ivar Gjerde
  • Hanne Sickel
  • Anne Sverdrup Thygeson
  • Per Arneberg
  • Ann Kristin Schartau
  • Anders Lyngstad
  • Vigdis Vandvik
  • Rolf Anker Ims

Ekspertrådets mandat (pdf)

Om Ekspertrådet for økologisk tilstand

Opprettet: 2016

Opphørt: 2017

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Norsk inst. for naturforskning, PB 7485 Sluppen, 7485 Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ekspertrådets oppgave vil være, innen 1. juni 2017, å foreslå naturvitenskapelige indikatorer og kriterier for økologisk tilstand i norske økosystemer som minimum klargjør hva som er "god økologisk tilstand". Et unntak er områder som faller inn under oppfølging av vannforskriften.

Full mandattekst Ekspertrådet for økologisk tilstand
Til toppen