Ekspertråd for økologisk tilstand

Ekspertråd som avleverte sin rapport 22. juni 2017.

Ekspertrådet avleverte rapporten "Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand" 22.06.2017.

Rådet skulle lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. Dette var en oppfølging av stortingsmeldingen Natur for livet.

Klima- og miljødepartementets Ekspertråd for økologisk tilstand bestod av:

  • Signe Nybø (leder)
  • Erik Framstad
  • Ivar Gjerde
  • Hanne Sickel
  • Anne Sverdrup Thygeson
  • Per Arneberg
  • Ann Kristin Schartau
  • Anders Lyngstad
  • Vigdis Vandvik
  • Rolf Anker Ims

Ekspertrådets mandat (pdf)

Om Ekspertrådet for økologisk tilstand

Opprettet: 2016

Opphørt: 2017

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Norsk inst. for naturforskning, PB 7485 Sluppen, 7485 Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Ekspertrådets oppgave vil være, innen 1. juni 2017, å foreslå naturvitenskapelige indikatorer og kriterier for økologisk tilstand i norske økosystemer som minimum klargjør hva som er "god økologisk tilstand". Et unntak er områder som faller inn under oppfølging av vannforskriften.

Full mandattekst Ekspertrådet for økologisk tilstand