Ekspertråd for økologisk tilstand

Rådet skal lage et verktøy for å måle når naturen er i god tilstand. Dette er en oppfølging av stortingsmeldingen Natur for livet.

Klima- og miljødepartementets Ekspertråd for økologisk tilstand består av:

  • Signe Nybø (leder)
  • Erik Framstad
  • Ivar Gjerde
  • Hanne Sickel
  • Anne Sverdrup Thygeson
  • Per Arneberg
  • Ann Kristin Schartau
  • Anders Lyngstad
  • Vigdis Vandvik
  • Rolf Anker Ims

Ekspertrådets mandat (pdf).