Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Connie Hedegaard og Idar Kreutzer har i bred konsultasjon med næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre aktører utredet og gitt råd om hvordan Norge kan stryke sin grønne konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

Ekspertutvalget avleverte rapporten "Grønn konkurransekraft" 28.10.2016.

Gå til nettsiden for ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

Last ned mandatet til ekspertutvalg for grønn konkurransekraft (pdf).