Ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ved Connie Hedegaard og Idar Kreutzer skal i bred konsultasjon med næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre aktører utrede og gi råd om hvordan Norge kan stryke sin grønne konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet vil sluttføres i løpet av høsten 2016.

Gå til nettsiden for ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

Last ned mandatet til ekspertutvalg for grønn konkurransekraft (pdf).