Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

Fagrådet ble opprettet i 2007 og skal gi råd til Miljødirektoratet om hvordan Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt kan innrettes på en best mulig måte, slik at resultater som fremkommer er faglig holdbare og ihht anerkjent metodikk for bestandsovervåking av rovvilt.

Om Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

Opprettet: 2007

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: c/o Rovdata, PB 5685, 7485 Trondheim

Eget nettsted: http://www.rovdata.no/Nasjonaltovervåkingsprogram/Fagrådet.aspx

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fagrådet skal gi råd til Miljødirektoratet om hvordan Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt kan innrettes på en best mulig måte, slik at resultater som fremkommer er faglig holdbare og ihht anerkjent metodikk for bestandsovervåking av rovvilt.

Full mandattekst Fagråd for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt