Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klagenemnda for miljøinformasjon

Klagenemnda for miljøinformasjon er et uavhengig offentlig organ som ble opprettet 1. januar 2004 samtidig med at miljøinformasjonsloven og nye regler om rett til produktspesifikk informasjon i produktkontrolloven trådte i kraft.

Formålet med miljøinformasjonsloven er å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, til å verne seg selv mot helse- og miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål, jf. mil. § 1.

Nemnda behandler klager etter miljøinformasjonsloven kapittel 4 og etter produktkontrolloven § 10, som gjelder informasjon om produkters egenskaper og virkninger m v.

Les mer om klagenemnda på deres hjemmesider.

Om Klagenemnda for miljøinformasjon

Opprettet: 2004

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Miljødirektkoratet, v/sekretariatet, PB 567, SLUPPEN, Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Fremgår av ovennevnte forskrift § 2 og ovennevnte lov § 16 første ledd og § 19 tredje ledd; Nemnda avgjør klager over avslag på krav om miljøinformasjon fra offentlig eller privat virksomhet om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig miljøpåvirkning.

Til toppen