Klimarådet

Klimarådet ble etablert i 2014 og har i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.

Klimarådet er bredt sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere.

Om Klimarådet

Opprettet: 2014

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0032 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klimarådet vil få i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.