Klimarådet

Klimarådet ble etablert i 2014 og har i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Rådene som gis blir offentlige.

Klimarådet er bredt sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere.

Klima- og miljøministerens klimaråd

Næringsliv

Torbjørn Johannson, ASKO

Christine Meisingset, Storebrand

Steinar Olsen, Stormberg

Thina Saltvedt, Nordea

Per A. Sørlie, Borregaard

Siri Espedal Kindem, Statoil

Tom Nysted, Agder Energi

Næringslivsorganisasjoner

Kristin Skogen Lund, NHO

Idar Kreutzer, Finans Norge

Vibeke Hammer Madsen, Virke

Arbeidslivsorganisasjoner

Hans-Christian Gabrielsen, LO

Jorunn Berland, YS

Knut Aarbakke, Akademikerne

Anders Folkestad, Unio

Fylkeskommuner/kommuner

Helge Eide, KS

Miljøorganisasjoner

Marius Holm, Zero

Nina Jensen, WWF

Fredric Hauge, Bellona

Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet

Arnstein Vestre, Natur og Ungdom

Lokale initiativ

Agnes Vevle Tvinnereim, Bærekraftige Liv

Forskning

Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt

Asgeir Tomasgard, NTNU

Jan S. Fuglestvedt, Cicero

Atle Midttun, BI