Markarådet

Markarådet ble etablert i 2011 og skal være en arena for gjensidig informasjons- og erfaringsutveksling og arbeide med utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Oslomarka.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er sekretariat for Markarådet.

Markarådets hjemmeside finner du vedtekter, årsberetning, protokoller m.m.

Om Markarådet

Opprettet: 2011

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Oslo og Akershus FM, Postboks 8111 Dep 0032 Oslo

Eget nettsted: https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Marka/Markaradet/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådets arbeid skal være rettet mot overordnede utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av marka.

Full mandattekst Markarådet