Midlertidige råd og utvalg

Genteknologiutvalet

Utval som skal greie ut om genteknologi, nye teknikkar og reguleringa av genmodifiserte organismar (GMO)

Utvalet skal foreta ein brei fagleg gjennomgang av teknologisk status og moglegheiter, regulatoriske rammer, behovet for uavhengig forsking, eventuelle nye risikoaspekt og etiske dilemma og skal levere utgreiinga si innan 1. juni 2023.