Klimarådet

Klimarådet ble etablert i 2014 og har i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.

Klimarådet er bredt sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere.

Om Klimarådet

Opprettet: 2014

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0032 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klimarådet vil få i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050.

Aktive medlemmer (pr. 04.02.2022)

 • Sveinung Rotevatn (leder)
 • Torbjørn Johannson (medlem)
 • Thina Margrethe Saltvedt (medlem)
 • Bjørn Otto Sverdrup (medlem)
 • Asgeir Tomasgard (medlem)
 • Atle Midttun (medlem)
 • Helge Eide (medlem)
 • Idar Kreutzer (medlem)
 • Hans-Christian Gabrielsen (medlem)
 • Frederic Hauge (medlem)
 • Jan Sigurd Fuglestvedt (medlem)
 • Marius Holm (medlem)
 • Per Arthur Sørlie (medlem)
 • Nalan Koc (medlem)
 • Steinar, Jørgensen Olsen (medlem)
 • Silje Ask Lundberg (medlem)
 • Tom Victor Nysted (medlem)
 • Ragnhild Lied (medlem)
 • Kari Sollien (medlem)
 • Erik Osmundsen (medlem)
 • Gaute Eiterjord (medlem)
 • Ivar Horneland Kristensen (medlem)
 • Ingrid Lomelde (medlem)
 • Erik Kollerud (medlem)
 • Per Øyvind Langeland (medlem)
 • Vibeke Koehler (medlem)