Regionale rovviltnemnder

Oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Sametinget

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 1:

 

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Sogn og Fjordane

Aleksander Øren Heen

Trude Brosvik

 

Helen Hjertaas

Bjørn Erik Hollevik

 

 

 

Hordaland

Jostein Ljones

Natalie Golis

 

 

 

Rogaland

Aase Simonsen

Arne Bergsvåg

 

 

 

Vest-Agder

Gunvor Birkeland

Morten Ekeland

 

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 2:

 

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Telemark

Jørund A. Ruud

Tone Berge Hansen

 

Beate Marie Dahl   Eide

Edvard Meland

 

 

 

Aust-Agder

Knut Austad

Gro Bråten

 

 

 

Vestfold

Jon Olav Knotten

Ellen Eriksen

 

 

 

Buskerud

Anne Sandum

Trond Johansen

 

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 3:

 

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Oppland

Aud Hove

Håkon Noren

 

Ragnar Nordgreen

Torstein Lerhol

 

Mariann Isumhaugen

Jytte S. Juliussen

 

Kari-Anne Jønnes

Svein Håvar   Korshavn

 

Olaf Nils Diserud

Wenche Haug   Almestrand

 

Rovviltnemda i forvaltningsregion 4:

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Akershus

 Tonje Brenna  Lise Hagen Rebbestad

 

Øyvind Solum

 Gjermund Skaar

 

 

 

Østfold

 Andreas Lervik

Johan Edvard Grimstad

 

 Monica Gåsvatn

 Amelia Aune

 

 

 

 Oslo

Sunniva Holmås Eidsvoll

 Per-Trygve Hoff

 

 

 

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 5:

 

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Hedmark

Arnfinn Nergård

Per Roar Bredvold

 

Reidar Åsgård

Mari Gjestvang

 

Berit Haveråen

Margrethe Skjærbæk

 

Eli Wathne

Terje Andreas   Hoffstad

 

 

 

Sametinget

Jon Anders   Mortensson

Merika Kroik   Jonasen

 

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 6:

 

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Nord-Trøndelag

Anne Berit S.   Sæther

Siw Bleikvassli

 

Gunnar Alstad

Ola Kristian   Johansen

 

 

 

Sør-Trøndelag

Gunn I. Stokke

Per Olav Skurdal   Hopsø

 

 

 

Møre og Romsdal

Frank Sve

Tove-Lise Torve

 

 

 

Sametinget

Mattias Jåma

Ellinor Jåma

 

Ida Marie   Brandsfjell

Idar Bransfjell

 

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 7:

 

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Nordland

Siv Mossleth

Monika Sande

 

Bjørnar Skjæran

Arve Knutsen

 

Hans Ola Pedersen

Grete Bang

 

May Valle

Stig Tore   Skogsholm

 

 

 

Sametinget

Nils Johan   Kappfjell

Ole Henrik   Kappfjell

 

Nina Kuhmunen   Oskal

Arild Pettersen   Inga

 

Rovviltnemnda i forvaltningsregion 8:

 

Fylke

Fast medlem

Varamedlem

Troms

Sigrund Hestdal

Widar Skogan

 

John Karlsen

Lise Lorentzen

 

 

 

Finnmark

Ulf Ballo

Astrid Daniloff

 

Trine Noodt

Jo Inge Hesjevik

 

 

 

Sametinget

Margit Mathisen

Nils Jon Meløy

 

Per Mathis Oskal

Randi Skum