Rovviltnemnda i forvaltningsregion 1

Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 1

Opprettet: 2005-01-01

Underlagt: Klima- og miljødepartementet - Naturforvaltningsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnda, region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region

Aktive medlemmer (pr. 30.06.2017)