Rovviltnemnda i forvaltningsregion 1

Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 1

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnda, region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region