Rovviltnemnda i forvaltningsregion 2

Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 2

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnd, region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner

Aktive medlemmer (pr. 1/12/2018)

  • Kåre Pettersen Medlem
  • Knut A. Austad Medlem
  • Tone Berge Hansen Varamedlem
  • Ellen Eriksen Varamedlem