Rovviltnemnda i forvaltningsregion 3

Oppland.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 3

Opprettet: 2005

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Oppland, Storgata 170, 2626 Lillehammer

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnden, region 3 (Oppland) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.

Aktive medlemmer (pr. 1/30/2018)

  • Trygve Brandsrud Medlem
  • Thorleif Bang Varamedlem