Rovviltnemnda i forvaltningsregion 4

Oslo, Akershus og Østfold.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 4

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Oslo/Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnda, region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.

Aktive medlemmer (pr. 1/18/2018)

  • Trygve Einar Westgård Nestleder
  • Monica Carmen Gåsvatn Medlem
  • Gjermund Skar Varamedlem