Rovviltnemnda i forvaltningsregion 5

Hedmark.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 5

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Hedmark, Statens Hus, Postboks 4034, 2306 Hamar

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnden, Region 5, skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.