Rovviltnemnda i forvaltningsregion 6

Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 6

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, Strandveien 38, 7734 Steinkjer

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnden region 6 skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin egen region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.

Aktive medlemmer (pr. 6/1/2018)

  • Gunnar Alstad Medlem
  • Maja Britt Renander Medlem