Rovviltnemnda i forvaltningsregion 7

Nordland.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 7

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, Moloveien 10, 8002 Bodø

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnden, Region 7 (Nordland fylke), skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.