Rovviltnemnda i forvaltningsregion 8

Troms og Finnmark.

Regionale rovviltnemnder (Rovviltportalen)

Om Rovviltnemnd Region 8

Opprettet: 2005

Kontakt

Postadresse: Fylkesmannen i Troms, Strandveien 13, 9291 Tromsø

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rovviltnemnd, Region 8 (Troms, Finnmark, Sametinget), skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner.

Aktive medlemmer (pr. 2/22/2018)