Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styret for Enova SF

Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enovas virksomhet finansieres fra Klima- og energifondet, som bevilges over statsbudsjettet.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for eieroppfølgingen av statsforetaket.

Styringen av Enova følger prinsippene for mål- og resultatstyring. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter. Det er en klar ansvars- og rollefordeling mellom departementet som oppdragsgiver og Enova som oppdragstaker.

Oppdraget med forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet er gitt til Enova gjennom flerårige avtaler og årlige oppdragsbrev.

ENOVA hjemmeside

Om Styret for Enova SF

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Enova SF, Innherredsveien 7A, 7014

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Enova og Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser.

Aktive medlemmer (pr. 04.05.2018)

Til toppen