Styret for Enova SF

Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enovas virksomhet finansieres fra Klima- og energifondet, som bevilges over statsbudsjettet.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for eieroppfølgingen av statsforetaket.

Styringen av Enova følger prinsippene for mål- og resultatstyring. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter. Det er en klar ansvars- og rollefordeling mellom departementet som oppdragsgiver og Enova som oppdragstaker.

Oppdraget med forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet er gitt til Enova gjennom flerårige avtaler og årlige oppdragsbrev.

ENOVA hjemmeside

Om Styret for Enova SF

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 5700 Torgarden, 7437 Trondheim

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Enova og Klima- og energifondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Aktive medlemmer (pr. 1/17/2020)

  • Tore Holm Leder
  • Arne Fosen Nestleder
  • Eirik Gaard Kristiansen Medlem
  • Olav Hasaas Medlem
  • Linda Litlekalsøy Aase Medlem
  • Dina Elverum Aune Medlem
  • Hege Økland Medlem